Zpecta Sweden AB

Telefon:         +46 10-70 80 440
E-mail:           info@zpecta.se 

Besöksadress:
Söderborgsgatan 2
Märsta

Postadress:
Box 4008
195 04 Rosersberg

Försäljning och Service

Hans Brotoft

Tel:       070 979 70 30
E-mail: hans.brotoft@zpecta.se

Ekonomi och Finans

Ola Lindberg

Tel:       010-70 80 491
E-mail: ola@zpecta.se